Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

2. Dlaczego moja witryna lub serwer jest zakazana?

Próbne konto darmowe jest po to aby pokazać możliwości konta Profesjonalnego. Niektórzy próbują rejestrować się ponownie po skończeniu okresu próbnego, myśląć że mogą korzystać z możliwości konta Profesjonalnego bez ograniczeń czasowych.

Aby temu zapobiec, zapisujemy pewne informacje o witrynach i serwrach dodanych podczas okresu próbnego. Kiedy użytwnik próbuje dodać tą samą witrynę lub serwer na innym koncie próbnym, wiemy, że już odbył się monitoring tej witryny/serwera na darmowym koncie próbnym. Oznaczamy takie witryny/serwery jako "zastrzeżone".

Zastrzeżona witryna lub serwer może używać elementów konta darmowego. Okres monitoringu jest ograniczony do 60 minut. Dodatkowo zastrzeżone witryny wspierane są tylko na porcie HTTP (80) bez zaawansowanych opcji, serwery zastrzeżone mogą być testowane tylko poprzez PING i HTTP (port 80).

Jeśli ulepszysz konto do Profesjonalnego, te obostrzenia zostaną usunięte.